liamentas


liamentas
×liamentas sm. žr. lementas 1: Sugurinime širdies ir liamentuose gailėjimo DP251.

Dictionary of the Lithuanian Language.